REVO Online

Dnia 1 maja 2019 r. weszły w życie przepisy, które umożliwiły producentom kas wprowadzenie na rynek zupełnie nowych urządzeń. Kasa fiskalna online ma być docelowo w każdym przedsiębiorstwie. Już dostępna jest REVO Online! Tradycyjne sprzęty z elektroniczną i papierową kopią będą wycofywane z użycia. Modernizacja systemu kasowego jest jednak przeprowadzana stopniowo, według ustalonego harmonogramu dla poszczególnych branż.

REVO Online

Jak działa kasa fiskalna online?

Kasa fiskalna online przesyła dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Paragony, raporty i dokumenty niefiskalne są automatycznie, w sposób ciągły zapisywane w pamięci chronionej urządzenia. Jak wskazuje nazwa kas nowej generacji – podstawowym warunkiem ich działania jest połączenie z siecią teleinformatyczną. To obowiązkiem przedsiębiorcy jest zadbanie, by kasa mogła bez problemu pracować online.

Kto i kiedy musi mieć kasy fiskalne online?

Docelowo modernizacja systemu kasowego w Polsce ma objąć wszystkich podatników. Od 1 stycznia 2023 roku w użyciu będą jedynie urządzenia online. Jednak obowiązek wymiany kas tradycyjnych na kasy online’owe podzielono na etapy i rozpisano terminarz dla wybranych branż. Jak wygląda harmonogram wymiany kas?

Harmonogram wymiany kas na online

Ustawa szczegółowo określa grupy przedsiębiorców zobowiązanych do wymiany tradycyjnych kas fiskalnych na urządzenia online’owe.

 • Kasy online dla mechaników, wulkanizatorów i stacji paliw. Obowiązkiem wymiany kas objęte zostały:

  usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

  usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

  dostawa: benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Termin wprowadzenia kas fiskalnych online dla tych grup to 1 stycznia 2020 r.

 • Kasy online dla gastronomii, usług kwaterunkowych i składów opału. Urządzenia fiskalne online wprowadzą podatnicy świadczący:

  usługi związane z wyżywieniem (wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo),

  usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

  Wymiana na online dotyczy też usług dostawy węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

  Kasa fiskalna online jest obowiązkowa dla tych podatników od 1 stycznia 2021 r. (termin 1.07.2020 przesunięto ze względu na epidemię COVID-19)
 • Kasy online dla fryzjerów, kosmetyczek, prawników, lekarzy (w tym stomatologów), firm budowlanych i klubów fitness. Kasy fiskalne online na końcu wprowadzą podatnicy wykonujący usługi:

  fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Obwiązek wymiany kas obejmie teżusługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

  Terminem wymiany kas dla powyższych branż będzie 1 stycznia 2021 roku.

Mam obowiązek stosowania kasy, ale nie ma mnie w harmonogramie

Prowadzisz działalność i musisz stosować kasę fiskalną, ale nie znalazłeś swojej branży w harmonogramie? Podatnicy, których nie uwzględniono w terminarzu wymiany na online, jeszcze przez kilka lat będą mieli wybór. Kasa fiskalna online nie będzie dla nich obowiązkowa. Mogą jednak zdecydować, że wybiorą nowoczesne urządzenie, zamiast kasy starego typu. Jak długo dostępne będą w sprzedaży tradycyjne kasy fiskalne? Kasy fiskalne z papierową kopią paragonu nie są w sprzedaży od 31 sierpnia 2019 r., a kasy z elektroniczną kopią dostępne będą do 31 grudnia 2022 r.

Kasa Posnet Revo online

Korzystasz z urządzenia fiskalnego i jesteś zadowolony z jego działania? Martwisz się, że kasy online nie będą już tak funkcjonalne, jak sprzęt, który znalazłeś? Nie masz powodów do zmartwień. Na rynku pojawia się coraz więcej znanych modeli urządzeń fiskalnych, ale spełniających wymagania techniczne dla online. Kasa Posnet Revo online to jeden ze sprzętów gotowy na zmiany w przepisach. Tradycyjna wersja tego urządzenia dotychczas sprawdzała się w twojej firmie? A może planujesz otworzyć działalność i upatrzyłeś ją sobie do kupienia? Kasa Posnet Revo online jest już dostępna w sprzedaży.